Bağımlıya tıbbi müdahale zorunlu olacak (Akıl sağlığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, bulaşıcı hastalık...)

TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifiyle öngörülen Türk Medeni Kanunu’daki değişiklik, akıl sağlığı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, bulaşıcı hastalık veya serserilik gibi sebeplerle toplum için tehlike oluşturduğu değerlendirilenlere tibbi müdahale için gerektiğinde zor kullanılacak.

Menü
WhatsApp chat